Przypadki rządzą światem

Jeśli chodzi o lego…
10 września 2017
Batman – Zagłada Gotham
18 września 2017

Przypadki rządzą światem

W zamierzchłych latach 70. XX wieku, kiedy branża gier jako takich raczkowała, wiele zależało od przypadku. Kiedy  John Peake, Ian Livingstone i brytyjski Steve Jackson zaczęli zajmować się grami, żaden z nich pewnie nie przypuszczał, jak wielki wpływ ma los. Ślepy traf sprawił, że ich fanzin „Owl and Weasel” (o „progresywnych grach” jak pisali) trafił w ręce Briana Blume’a, który akurat założył TSR z Garym Gygaksem. Amerykanin przesłał Brytyjczykom egzemplarz Dungeons and Dragons. W efekcie Games Workshop zaczął dystrybucję TRPG na Wyspach, co z kolei doprowadziło do wydania czasopisma White Dwarf, umowy z Ral Partha, współpracy z Bryanem Ansellem, wreszcie do powstania Warhammera w każdej postaci.

Wszystko dlatego, że trzech kolegów w garażu postanowiło tworzyć gry, a potem fanzin, który rozsyłali to tu, to tam… ślepy traf…

Tomek Kreczmar
Tomek Kreczmar
Tomek Kreczmar: Organizator, dziennikarz, publicysta, manager, tłumacz, miłośnik gier, technologii i ruchomych obrazów.