Game Master

Współcześnie:

Przed kilku laty:

Daawne czasy…