Matematyka

23 lipca 2017

WSTĘP i ROZDZIAŁ 1

WYDZIAŁ MATEMATYKI, MECHANIKI I INFORMATYKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI LICZBY PSEUDOPIERWSZE TOMASZ KRECZMAR PRACA MAGISTERSKA NAPISANA POD OPIEKĄ PROF. DR. HAB. WOJCIECHA GUZICKIEGO WARSZAWA 1998 WSTĘP Niniejsza praca […]
22 lipca 2017

ROZDZIAŁ 2

ROZDZIAŁ 2 WIADOMOŚCI TEORETYCZNE O LICZBACH PSEUDOPIERWSZYCH I SILNIE PSEUDOPIERWSZYCH Definicje Definicja liczb pseudopierwszych Niech b będzie liczbą całkowitą dodatnią. Jeśli n jest liczbą całkowitą złożoną i bn º b (mod n), to n nazywamy liczbą pseudopierwszą […]